Maakt u graag kennis met onze school?
Dat kan! Totaal vrijblijvend. Geleid bezoeken kan tijdens de schooluren of op afspraak.

Inschrijvingen voor het schooljaar  2020-2021

Basisschool Dr. O. Decroly behoort tot het Lokaaloverlegplatform (LOP) en om een gezonde sociale leerlingenmix tot stand te brengen binnen alle basisscholen te Ronse, geldt sinds januari 2014 een nieuwe inschrijvingsprocedure.
In het schoolreglement vind je de procedure en de data vanaf wanneer je je kan inschrijven, uitgebreid beschreven.