Skip to content

In dit eerste deel wordt de regelgeving behandeld die gemeenschappelijk is voor de basisscholen van GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap van Scholengroep 21 “Vlaamse Ardennen” .
Het gaat over:

De regels voor leerlingen in het kleuteronderwijs en de regels voor leerlingen in het lager onderwijs zijn allebei opgenomen :

Schoolreglement BaO Gemeenschappelijk deel 1 2020-2021.pdf

Ons schoolspecifiek reglement vind je hieronder :

         Schoolreglement BaO deel 2 2020-2021

 

PDF Embedder requires a url attribute

Privacybeleid Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.