Voor- en naschoolse opvang

Voorschoolse opvang is voorzien van: 06:45 tot 08:00
Naschools kunnen de kinderen opgevangen worden van 16:00 tot 18:30
Op woensdag van 12:40 tot 18:30
De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door het OCMW Ronse.

Dagindeling

Lessen starten om 08:30 en eindigen om 15:30. Op woensdag eindigen we om 12:10.

Op normale schooldagen ziet de dagindeling er ongeveer zo uit :

08.30 u. – 09.20 u.   1ste lesuur
09.20 u. – 10.10 u.   2de  lesuur
ochtendpauze
10.30 u. – 11.20 u.   3de  lesuur
11.20 u. – 12.10 u.   4de  lesuur
middagpauze
13.30 u. – 14.20 u.   5de  lesuur
14.20 u. – 15.10 u.   6de  lesuur
Namiddagpauze
15.25 u. – 15.30 u.   vormen van rijen op speelplaats en verlaten van de school