Solliciteren

Uw sollicatiebrief (met CV) kan je mailen naar info@decrolyschool.be .
Vergeet ook niet tijdig te solliciteren (vóór 15 juni) via de website van het GO!