ONZE VISIE

Ook al zijn we allemaal anders,
we leren samen leven,
we groeien samen
en schrijven samen ons verhaal.

Als school begeleiden we kinderen in hun totale ontwikkeling als mens.

We zien kinderen als individuen met hun specifieke noden, maar ook als leden van een gemeenschap waarbinnen ze moeten leren functioneren. We zetten volop in op hun ontplooiing in beide aspecten.

We reiken kinderen kennis aan en stimuleren hen cognitief. Maar ook het sociaal-emotionele en het motorische vlak vergeten we niet: we zetten eveneens in op attitudes en vaardigheden.

Tenslotte heeft elk kind zijn eigen persoonlijkheid, een unieke blik. Die koesteren we als school. We gaan samen graag op ontdekking naar de talenten van elk van onze VIPS.

Een school waar het leuk is om te leren

Op onze school vertrekken we zoveel mogelijk vanuit de leefwereld van onze kinderen. Zo prikkelen we hun nieuwsgierigheid en zorgen we ervoor dat ze leergierig blijven.

Onze school streeft naar neutraal en pluralistisch onderwijs. Sociale en culturele verschillen mogen naast elkaar bestaan op school. We leren elkaars leefwereld kennen. Zo leren we elke dag van elkaar en over elkaar.

We willen een kindvriendelijke en kansrijke omgeving bieden waarin kinderen zich voluit kunnen ontplooien. Een school waar het leuk is om te leren!

Een school waar je thuiskomt

Op onze school mogen kinderen helemaal zichzelf zijn. Elk kind is uniek en dat koesteren we. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen staat dan ook hoog op onze prioriteitenlijst.

We gaan op zoek naar de talenten van elk van onze kinderen. We stimuleren zo het zelfvertrouwen: “Kijk eens wat ik kan”! Bij problemen focussen we op de leer- en groeikansen die de situatie biedt. Samen zoeken we naar de juiste aanpak voor elke leerling.

We zorgen voor een warme, huiselijke sfeer op school. Een omgeving waarin je je goed voelt en waarin je jezelf kan zijn, is een omgeving waarin je veel kan leren. Een school waar je thuiskomt!

Een school waar we leren samenleven

Op onze school vinden we het belangrijk om te leren omgaan met verschillen. We leren onze kinderen hoe ze kunnen openstaan voor iemand met een andere opinie en leren hen oog te hebben voor de noden van anderen.

Daarom zetten we graag in op taalvaardigheid. Voldoende taalvaardig zijn is immers belangrijk om met anderen constructief van gedachten te kunnen wisselen.

 

We brengen onze kinderen deze sociale vaardigheden bij, samen met een goede dosis verantwoordelijkheidszin. Zo leren we in de mini-gemeenschap op school omgaan met elkaar en zo wordt onze school een plek waar we leren samenleven!

Visie GO! scholengroep Vlaamse Ardennen

Logo Scholengroep Vlaamse Ardennen Rechthoek

Onze school maakt deel uit van de GO! scholengroep Vlaamse Ardennen.
Onze scholengroep verwoordt haar visie in het volgende motto:

Motto scholengroep Ruimte-om-te-denken-ruimte-om-te-doen

Ruimte om te denken, ruimte om te doen.
Dààr is het ons om te doen als scholengroep.

We vinden het belangrijk om op élk niveau  -dat van de directies, dat van de leerkrachten én natuurlijk ook dat van de leerlingen- de juiste ondersteuning en omkadering te bieden. Zo komt er op elk niveau ruimte voor groei en ontwikkeling.

Hoe zorgen wij samen voor warme schoolomgevingen die een plek zijn om te denken en te doen? Meer lezen

Pedagogisch project van het GO!

Als school maken we natuurlijk ook deel uit van een breder onderwijsnet: het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Onze visie kadert bijgevolg volledig in het Pedagogisch Project van het GO!