Schoolvakanties

Overzicht van de schoolvakanties en schoolvrije dagen tijdens het schooljaar 2022 – 2023:

Pedagogische studiedagen : 5/10/2022 en 17/02/2023
Facultatieve vakantiedagen : 28/04/2023 en 05/06/2023